เกี่ยวกับเรา

ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อตอบสนองผู้บริโภค

มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค บนมาตรฐานการผลิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารยังคงเป็นประเด็นหลักที่ท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร
และหัวใจสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโต อย่างมีเสถียรภาพคือคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอย่างสร้างสรรค์

“ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างคนรุ่นใหม่” มากกว่า 5,000 สาขา 1 แบรนด์ธุรกิจ

Star Coffee

สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์

เราพร้อมให้คำปรึกษาแนะแนวทางตั้งแต่เริ่มต้นแบบครบวงจร

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนท์ ฟู้ดเชน จำกัด
ที่ตั้ง 111 ซอยบางนา - ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนท์ ฟู้ดเชน จำกัด
ที่ตั้ง 111 ซอยบางนา - ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนท์ ฟู้ดเชน จำกัด
ที่ตั้ง 111 ซอยบางนา - ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260